Parkering

Omkring Holte Midtpunkt findes masser af parkeringsmuligheder.

Ved Kongevejs-krydset, har vi en stor parkeringsplads med plads til mange hundrede biler. Bemærk, at de 2 første rækker ud mod Holte Stationsvej – er tidsbegrænset (2 timer) – Husk derfor p-skiven. De bagerste arealer har fri parkering uden tidsbegrænsning.

Bag Holte Midtpunkt (mod Jernbanen) har vi tilsvarende en stor parkeringsplads. Ved butikkerne og indgangspartiet, er der tidsbegrænsning (2 timer) – Husk p-skiven. På den modsatte side af Rønnebærvej – er der også en stor parkeringsplads med plads til mange biler  – er ligeledes tidsbegrænset (2 timer) – Husk derfor p-skiven.

Du kan også finde os på Google Maps.