Skiltning til vores hjertestarter

Vi har nu fået sat skilte op ved alle indgange til Holte Midtpunkt, samt ved selve hjertestarteren på søjlen ved Irma Torvet, så alle straks kan se, hvor de kan finde den, hvis der skulle opstå behov herfor.

På skiltet er også en kort vejledning i først at ringe 1-1-2, samt at der er trænede brugere af hjertestarteren på Apoteket.